Nieuw VK grenssysteem kan gevolgen hebben voor EU toeristen

Binnen 2 jaar moeten reizigers uit de EU misschien een betaalde vergunning nodig hebben om het VK binnen te komen, dankzij het pas ingevoerde contactloze grens systeem. Na de aankondiging van het Verenigd Koninkrijk om een contactloze digitale grens in te voeren, is het waarschijnlijk dat EU-burgers en andere burgers die nu visumvrije toegang tot het land hebben toestemming zullen moeten vragen om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen.

Nieuw VK grenssysteem kan gevolgen hebben voor EU toeristen

Als onderdeel van het vooronderzoek kan één van de veresiten zijn dat reizigers een foto van zichzelf opsturen samen met de gegevens van hun persoonlijke gegevens en reisdocumenten. Voor de registratie zal een kleine vergoeding moeten worden betaald om een Electronic Travel Authorization (ETA) te verkrijgen. Een andere mogelijkheid is dat reizigers hiervoor een kleine vergoeding bij aankomst betalen.

Ze kunnen dan theoretisch door de paspoortcontrole zonder dat hun paspoort gescand wordt. Hiervoorkan gezichtsherkenningstechnologie gebruikt worden. Priti Patel, die dienst doet als minister van Binnenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, deed eerder deze week de aankondiging over deze stap, die is opgenomen in het New Plan for Immigration: Migration and Border Control Strategy.

Dit programma is tamelijk vergelijkbaar met het geplande visumontheffingsprogramma van de EU, bekend als Etias, dat naar verwachting in mei van 2023 volledig operationeel zal zijn. Wie in het bezit is van een Iers paspoort heeft een goede kans vrijgesteld te worden van de eis een ETA aan te vragen.

Is het zeker dat dit plan UK grenssysteem zal worden ingevoerd?

Hoewel de precieze bijzonderheden van het ETA systeem, zoals wie er precies de gevolgen van zou ondervinden en hoe het in de praktijk zal werken, nog niet helemaal zijn gespecificeerd, heeft de Engelse regering verklaard dat ze niet later dan het jaar 2024 wil beginnen met proefprojecten.

Wie zouden hier precies de gevolgen van ondervinden?

Mensen die nu geen visum nodig hebben om Schengen-lidstaten binnen te komen, landen die in de toekomst tot Schengen zullen toetreden, landen die deel uitmaken van de Europese Vrijhandelsassociatie, en Europese microstaten zullen een inreisvergunning moeten aanvragen voor ze naar Europa reizen.

Hierdoor zullen inwoners van het Verenigd Koninkrijk € 7 moeten betalen om de EU versie Etias te krijgen voordat ze naar een ander land dat aan het Etias systeem deelneemt reizen. Als het systeem in het VK op dit EU systeem lijkt, dan is het goed mogelijk dat leden van de EU die nu geen visum nodig hebben om het VK binnen te komen, vóór hun reis een aanvraag voor een ETA zullen moeten indienen.

Het idee hierachter is dat de grensautoriteiten van het VK dan vóór de aanvang van de reis een veiligheidscontrole van de betrokkene kunnen uitvoeren, waardoor bij aankomst in het VK geen fysieke controles meer nodig zijn.

Nieuw VK grenssysteem kan gevolgen hebben voor EU toeristen ETA ETIAS EU

Minder lange rijen voor paspoortcontrole

Hierdoor zouden in principe meer reizigers die niet Brits zijn gebruik kunnen maken van e-gates, waardoor ze minder lang in de rij voor de paspoortcontrole zouden moeten staan. Paspoorthouders uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland zouden geen extra actie hoeven te ondernemen. Voor het verkrijgen van een ETA zullen zeer waarschijnlijk kosten moeten worden betaald, maar de hoogte van die betaling is nog niet bekend.

The Daily Mirror heeft 11 pond gemeld, maar Euronews heeft 18 pond gemeld (wat overeenkomt met ruwweg €21). Geen van deze beweringen is door de Britse regering formeel erkend.

Wat is het Etias programma dat de EU hanteert?

Etias is een “visumontheffing” die werkt op een manier die vergelijkbaar is met het ESTA systeem in de Verenigde Staten. Reizigers die visumvrij toegang hebben tot alle Schengen-landen, toekomstige Schengen-landen, landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland), en Europese microstaten zullen de Etias kaart moeten hebben (vanaf 2023) om die landen visumvrij binnen te komen (zoals Monaco, Andorra, San Marino, Vaticaanstad).

Als de nieuwe regel wordt toegepast, zullen niet-EU burgers uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië en Japan, en elk ander land buiten de EU, die naar een EU land willen reizen 7 eruo moeten betalen en vooraf een Etias toestemming moeten aanvragen.

Een Etias toestemming is in totaal drie jaar geldig nadat ze is afgegeven

Volgens een verklaring die de Europese Commissie op 3 augustus 2021 uitbracht, zal het Etias systeem reizigers vóór hun reis vergelijken met de EU-informatiesystemen voor binnenlandse veiligheid, grenzen en migratie, met als doel mensen die een risico kunnen vormen voor de veiligheid of de gezondheid, en voor de naleving van de migratievoorschriften, van tevoren te helpen identificeren.

Het zal samenwerken met een ander digitaal veiligheidssysteem, dat bekend staat als het Entry/Exit System om de veiligheid van het pand te waarborgen (EES).

Het EES kan worden gezien als een elektronische versie van een paspoortcontrole. Het zal het gebruik van een paspoortstempel overbodig maken en de gegevens registreren van niet-EU-burgers die het Schengengebied binnenkomen. Deze gegevens omvatten de naam en de paspoortgegevens van de reiziger, alsook de data van binnenkomst en vertrek, een foto en een afbeelding van de vingerafdrukken van de reiziger. De invoering van het EES zal volgens plan eind september 2022 van dit jaar van start gaan.

Daarna, begin 2023, zullen ook niet-EU reizigers naar verwachting online een aanvraag voor reisvergunning moeten indienen met behulp van het Etias-ysteem.

Laatste Nieuws is powered door: